• Home
 • Hizmet Şartları

Hizmet Şartları

Son değiştirilme tarihi 02.09.2022

 

Hizmet Şartları Skyfect tarafından size oyunlarımızı, uygulamalarımızı, internet sitelerimizi ve başka hizmetlerimizi kullanma ve onlardan yararlanma izni verilmesinin şartları belirlenmektedir. Skyfect Türkiye de kurulan bir video oyun şirketidir. Hizmet Şartları siz ile söz konusu kuruluş arasında bir sözleşme niteliğindedir.

 

1. Hizmetler

Bir hesap oluşturarak Skyfect’in hizmetlerinden yararlanabilirsiniz fakat yetişkin olmalısınız. Yaşınız küçük olsa bile reşit ilan edilmiş sayılırsınız. ebeveynlerinizden birinden veya yasal vasilerinizden birinden Hizmet Şartları ile ilzam olmaya dair geçerli muvafakat almış olmanız gerekir. siz ve çocuk Hizmet Şartları’yla ilzam olmayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, çocuk tarafından hesabın her türlü kullanımından ve Hizmet Şartları’na riayet edilmesinden de sorumlusunuz.  Başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir Skyfect tarafından size sunulan Hizmetleri kullanamazsınız.

Hesap oluştururken girdiğiniz bilgiler gerçek ve size ait olmalıdır.

Bize her zaman doğru ve eksiksiz bilgi vermek zorundasınız. Buna gerçek adınız da dâhildir.

1.1. Hesabımı veya giriş yapmamı sağlayan kimlik bilgilerimi paylaşabilir veya satabilir miyim? (Hayır.)

Bir hesap oluştururken sizlerden benzersiz kullanıcı adı ve şifre isteyeceğiz. Bazı oyunlarımıza ve websitemize (skyfect.com) giriş yaparken (birlikte “Oturum açma bilgileri”) bu bilgileri kullanmanız gerekiyor.

Bazı oyunlarımıza ve websitemize her erişiminizde bu “Oturum Açma Bilgilerini” kullanacaksınız. Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:

 

 • Hesabınızı ve Oturum Açma Bilgilerinizi kimseye satamaz ve devredemezsiniz, kimsenin Oturum Açma Bilgilerinize erişmesine izin veremezsiniz ve bunları yapmayı teklif edemezsiniz.

 • Oturum Açma Bilgilerinizi gizli tutmakla yükümlüsünüz.

 • Hesabınızı ve “Oturum Açma Bilgilerinizi” kimseyle paylaşamazsınız.
   

Bilgilerinizi paylaşmış iseniz veya hesabınızı veya Oturum Açma Bilgilerinizi güvenli hale getirmemiş iseniz, hesabınızda meydana gelecek tüm kayıplardan (Sanal İçerikler’in kaybolması veya kullanılması da dâhil olmak üzere) siz sorumlusunuz.

 

2. İstenmeden Gönderilen Fikirler

İyileştirmelere yönelik güzel ve harika fikirlerinizin olduğunu biliyoruz. Skyfect olarak bu fikirlerinizin hepsini değerlendireceğimize (size geri dönüş yapmayabiliriz) emin olabilirsiniz.
Skyfect’e Oyun’un ve Website’sinin iyileştirilmesine yönelik fikirler teklif edebilirmiyim? (Bunu lütfen yapmayın. Ama yine de bunu yaparsanız, fikrinizi sonsuza kadar kullanmaya mutlak hakkımız olacaktır.)

Bize her şeye rağmen göndermekte ısrar ettiğiniz, İstenmeden Gönderilen Fikirler üzerinde belki de hiçbir hakkınız yoktur ama bize bu tür fikirler göndermeniz halinde bunları gerekçesi her ne olursa olsun ve karşılık olarak hiçbir bedel ödemeksizin kısmen veya tamamen kullanma yetkimiz olacaktır.
Fikirler gönderirseniz, bize, bunlar için, tüm dünyada ve süresiz olarak kullanabiliriz. Fikrinizi dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın vermiş oluyorsunuz 
Bölgenizin kanunlarının izin verdiği azami ölçüde bu haklardan feragat ediyor ve bu hakları hiçbir zaman kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

 

3. Kullanım Kuralları

Skyfect Hizmetleri’ni kullanmanız esnasında, ikamet ettiğiniz bölgenin bütün kanun, yönetmelik ve düzenlemelerine uymak zorundasınız. Ayrıca, zaman zaman internet sitelerimiz, uygulamalarımız ve oyunlarımızda yayınladığımız kabul edilebilir kullanım ve davranış politikalarımıza ve aşağıda yazılı olan davranış kurallarına (topluca “Kullanım Kuralları”) uymak zorundasınız.

Aşağıdaki davranışlar, disiplin yaptırımlarına yol açabilecek davranışlara örnektir:

 

 1. Sizin hakkınızda, Skyfect çalışanları hakkında veya başka oyuncular hakkında kimlik belirtici bilgileri kamuya açık sergilemek.

 2. Başka oyuncuları veya Skyfect çalışanlarını taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.

 3. Skyfect Hizmetleri’nde yer alan Skyfect telif haklarını, markalarını, patentlerini ve başka fikri mülkiyet haklarını silmek, değiştirmek veya gizlemek. Üçüncü şahısların haklarına (patentler, markalar, ticari sırlar, telif hakları, görüntü hakları, ayni haklar ve başka haklar da buna dâhildir) tecavüz eden içerikler aktarmanız yasaktır.

 4. Makul bir şekilde oyuncular için tahkir edici olduğunu düşündüğümüz içerikler aktarmak veya iletmek. Küfürlü, zararlı, tehdit edici, tahkir edici, taciz edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, seksüel, ırkçı, etiğe aykırı veya herhangi bir başka bakımdan uygunsuz olan bir dil kullanmak da buna dâhildir.

 5. Skyfect veya bir üçüncü şahıs tarafından Skyfect Hizmetleri’nin herhangi bir bölümünü korumak veya bunlara olan erişimi kontrol etmek için kurulmuş olan herhangi bir teknolojik önlemi atlatmak, etrafından dolaşmak, geri çekmek, etkinlik dışı bırakmak, tahrif etmek, şifrelemesini çözmek veya herhangi bir başka şekilde etrafından dolaşmak.

 6. Her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak.

 7. Saklı olan Skyfect Hizmetleri alanlarına erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek.

 8. Doğru olmadığı halde Skyfect ile bağlantılı olma görünümü veren, kimlik bildirici bilgiler içeren veya tahkir edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, seksüel, ırkçı, etik dışı veya herhangi bir başka sebeple uygunsuz olan bir hesap veya kullanıcı adı seçmek. İsimler ve kullanıcı adları ile ilgili işbu kısıtlamayı aşmak maksadı ile yanlış imla veya farklı imla kullanma yoluna gitmeniz yasaktır. Skyfect, şayet makul bir şekilde bir adın işbu hükmü ihlal ettiğini düşünüyorsa size haber vermeden söz konusu adı değiştirebilir ve başka disiplin tedbirleri alabilir. İhlalde ısrar halinde hesabın feshi de bu tedbirler arasındadır.

 9. Başka kişileri, kullanım kurallarını veya Hizmet Şartları’nı ihlal etmeye teşvik etmek veya cesaretlendirmek.

4. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Skyfect Hizmetleri kapsamında yayınladığım içeriklerden sorumlu muyum? (Evet ve sizin yayınladıklarınızı biz kullanabiliriz.)

İstenmeden gönderilen fikirler (bu husus ayrı olarak yukarıdaki 2. Madde’de ele alınmıştır)

Skyfect Hizmetleri vasıtasıyla ürettiğiniz, yüklediğiniz, kullandığınız veya aktardığınız her tür başka iletişimden, kullanıcı adından, görüntüden, sesten ve başka materyal veya bilgiden (“Sizin İçerikleriniz”) de siz sorumlusunuz.

Sizin İçerikleriniz’i ancak aşağıdakileri kabul ediyorsanız yükleyebilir veya aktarabilirsiniz:

 

 1. Sizin İçerikleriniz’in hiçbirinin Skyfect’e hiçbir gizlilik yükümlülüğü, eser sahibini zikretme yükümlülüğü veya başka yükümlülük getirmediğini ve Sizin İçerikleriniz’in herhangi bir kullanım veya ifşasından dolayı Skyfect’in sorumlu tutulamayacağını beyan, taahhüt ve kabul ediyorsunuz.

 2. Ayrıca, Sizin İçerikleriniz’in hiçbir üçüncü şahsın haklarına tecavüz etmeyeceğini beyan, taahhüt ve kabul ediyorsunuz.

 3. Sizin İçerikleriniz’i kullanmamızla bağlantılı olarak Sizin İçerikleriniz üzerindeki tüm manevi haklarınızdan ülkenizin kanunlarının izin verdiği azami ölçüde feragat ediyorsunuz. Yerel mevzuatın manevi haklardan feragate izin vermemesi halinde, bunun yerine, Sizin İçerikleriniz’i ve bunların unsurlarının tümünü sizin ad veya rumuzunuz ile veya sizin ad veya rumuzunuz olmadan kullanma hakkını ve Sizin İçerikleriniz’i serbestçe değiştirme hakkını Skyfect’e veriyorsunuz.

 4. Sizin İçerikleriniz’i yüklediğiniz veya aktardığınız andan itibaren, bize Skyfect Hizmetleri’ni verme imkânı sağlamak maksadıyla, bize, bunlar için, tüm dünyada ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, münhasır olmayan kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın vermiş oluyorsunuz. Eser sahibi hakları, reklam hakkı, marka, ticari sır, patent, sınai hak ve bunlara ilişkin bütün diğer fikri mülkiyet hakları da buna dâhildir.

5. Güncelleme ve Değişiklikler

Skyfect Hizmetleri’nde ve ilgili mevzuatta gelişmeler oldukça gelecekte Hizmet Şartları’nda güncellemeler yapabiliriz (ve yapacağız) ve bazı değişiklikler olacaktır. Böyle bir durumda, Hizmet Şartları’nı hükümsüz kılacak ve onların yerine geçecek yeni şartları kabul ettiğiniz takdirde, Skyfect Hizmetleri’ni kullanmaya devam edebileceksiniz. Yeni şartları reddettiğiniz takdirde, Skyfect Hizmetleri’ni artık kullanamayacaksınız.

 

6. Bağlantılar

 

6.1 Ya Skyfect Hizmetleri’ndeki bağlantılar? Bunların güvenliği sağlanmış mıdır?  Bağlantının öbür tarafında sizi bekleyen bir tehlike olabilir. Dikkatle ilerleyin…)

Skyfect.com alan adı (ve örnek “skyfect.com/haberler”) güvenlidir. Fakat bazı harf oyuncuları ile sizleri dolandırmak için uğraşabilirler (örnek: skyyyyfect.com) örnekteki gibi bağlantılar ve uzantıları bize ait değildir bunlardan doğabilecek sonuçlardan biz sorumlu değiliz.

Skyfect Hizmetleri’nde, üçüncü şahısların internet sitelerine bağlantılar bulunabilir. Bir kez daha söyleyelim: bu diğer internet siteleri bize ait değildir ve onları işleten biz değiliz. Bu bağlantıları size kolaylık olması maksadıyla sunuyoruz. Bunları, kullanıcılar tarafından sunulan içerik biçimi altında başka kullanıcılar da yayınlamış olabilirler. Bu bağlantıları ve bunlara karşılık gelen dış internet sitelerini kullanmanın riski size aittir. Bu siteleri kontrol etmiyoruz ve orada bulabileceğiniz içeriklerden sorumlu değiliz. Bu sitelere erişmeniz ve bunları kullanmanızla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

7. Telif Hakkı İhlallerinin Bildirilmesi ve İhbarı

Skyfect olarak telif haklarına saygı duyuyoruz ve bu saygıyı kullanıcıların da duymasını istiyoruz.

 Politikamız, koşullar bunu gerektirdiğinde, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden veya ihlal etmelerinden şüphelenilen kullanıcıların hesaplarını kapatmak şeklindedir.

Bir ihlal durumunda bizim ile iletişime geçiniz, unutmayın sorunu çözmeye çalışırken sizden Tam adınız ve elektronik imzanız gibi bilgiler isteyebiliriz.

 

8. Reddedilen Garantiler

8.1 Skyfect Hizmetleri konusunda Skyfect hangi garantileri vermektedir?

Skyfect Hizmetleri’nin kurulmasından ve kullanılmasından ve Skyfect Hizmetleri’nden elde edilen sonuçlardan (her nerede mukim olursanız olun) tümüyle siz sorumlusunuz.

 

9. Uygulanacak Kanun

Güvenlik sayfasında da belirttiğimiz gibi kesintisiz bir şekilde KVKK mevzuatına uyuyoruz.

 

9.1 Armaızda bir ihtilaf çıkması halinde Hizmet Şartları hangi mevzuata tabidir? 

Aşağıdakileri dikkatle okuyarak sizinSkyfect Hizmetleri’ni kullanmanızın hangi hukuka tabi olduğunu belirlemenizi rica ederiz. Bu geçerli hukuk seçiminden bağımsız olarak, Hizmet Şartları’nda belirtilenler dışında yerel mevzuat tarafından öngörülen ve uygulaması zorunlu olan veya ilave niteliğinde olan başka haklardan veya hak arama yollarından da yararlanabiliyor olabilirsiniz. Hizmet Şartları’nın hiçbir hükmü bu hakları sınırlamaz ve etkilemez.

Türkiye ve yurt dışında olsun her nerede yaşıyor veya ikamet ediyor olursanız olun: 

Hizmet Şartları ve bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan bütün davalar, Türkiye kanunlarına tabi olacaktır.

***

Siz oyuncuların her zaman yanındayız. Detaylı bilgi almak için aşağıdaki İletişim butonuna tıklayabilirsiniz.